Naar de gemeentelijke website      Vertaaldienst

     Nederlandse versie  Version française
    Home
    Straatnamen
    Terminologie
    Hulpmiddelen
    Uw vertalingen
    Hidden

Hulpmiddelen

Accenten op hoofdletters schrijven

 • In Word: tab Insertion, knop Symbole, Autres symboles. Kies lettertype (texte normal) (eerste keuze in het dropdownmenu). Kies vervolgens de nodige letter en klik op Insérer.
 • Alt-codes: houd de Alt-toets ingedrukt en voer met het numeriek toetsenbord een van de volgende codes in:
À 0192 È 0200
Á 0193 É 0201
 0194 Ê 0202
Ä 0196 Ë 0203
Ç 0199 Ô 0212
Û 0219 Î 0206
Ü 0220 | 124
< 60 > 62
{ 123 } 125
[ 91 ] 93
§ 245 ± 241
½ 171 ¼ 172

Euroteken van plaats veranderen in Word

 • Zoeken naar: ([0-9,]{1;}) €
 • Let op voor het spatiegebruik
 • Zet "Jokertekens gebruiken" aan
 • Vervangen door: €^s\1
 • Let op voor het spatiegebruik (^s staat voor een vaste spatie)
Straatnamen in Ukkel

Raadpleeg de straatnamen in Ukkel.

 • Controleer de spelling in het Nederlands of het Frans.
 • Straat of laan? In de lijst vindt u het antwoord.

Opgelet: de officiële schrijfwijze van de straatnamen volgt voor het Nederlands niet steeds de officiële spelling (bv. sterrenwacht maar Sterrewachtlaan).Terminologie

Hieronder vindt u links naar enkele terminologielijsten:

Wilt u graag uw terminologielijst aan deze pagina toevoegen? Laat het ons weten!
Vertaalaanvragen

Verstuur uw vertaalaanvraag per e-mail. Hieronder vindt u enkele suggesties om het werk van de vertaler gemakkelijker te maken en om dus sneller over uw vertaling te kunnen beschikken:

 • Geef een duidelijke termijn op
 • Moet niet het volledige document vertaald worden? Geef dat duidelijk aan in de e-mail
 • Stuurt u verschillende bestanden door? Geef duidelijke instructies per bestand; verwijs naar de bestanden met de bestandnaam en niet met titels die in de documenten staan.
 • Moet een bestaande vertaling aangepast worden? Geef duidelijk de wijzigingen aan.
 • Stuur ook nuttige informatie op waarover u beschikt:
  • De vertaling van de naam van een evenement, van een vereniging, ...
  • Technische beschrijvingen die u van een firma hebt ontvangen (in het kader van een overheidsopdracht)
  • Vermeld het ook als u weet dat een naam of een titel niet vertaald hoeft te worden
 • Vertaalt u zelf? Vraag gerust om uw vertaling na te lezen maar stuur ook het brondocument op.
 • Hebt u alles al per telefoon uitgelegd? Herhaal het toch nog in de e-mail.
 • Gebruik de layoutfuncties van Word correct, in het bijzonder:
  • Stijlen voor titels
  • Lijsten/opsommingen
  • Inhoudstafels
  • Tabellen
  • Centreren (ook om elders dan in het midden van een pagina te centreren)
 • Na de vertaling: laat het gerust weten als u opmerkingen of verbeteringen hebt.

Benjamin Uyttebroeck
02/348.65.53
E-mail